CONTINUĂM REGENERAREA URBANĂ

Finalizăm modernizarea infrastructurii rutiere în toate cartierele orașului, dezvoltăm noi proiecte de regenerare urbană și îmbunătăţim fiecare zonă, pentruacreşte calitatea vieţii severinenilor.

EXTINDEREA REȚEA ALIMENTARE GAZE

Extindem Reţeaua de alimentare cu gaze la toate imobilele de locuinţe, pânăla limita de proprietate, cu fonduri de la bugetul local, fără costuri pentru severineni. Estimăm finalizarea proiectului în maximum 2 ani.

REVITALIZAREA CENTRULUI ISTORIC

Reabilităm şi punem în valoare clădirile din sa Centrul istoric al orașului, extindem zonele II pietonale şi de relaxare, pentru a creşte atractivitatea turistică a Severinului.

REABILITARE PARCURI PUBLICE

Reabilităm integral parcurile publice Aluniș, Dragalina, Rozelor și Gării cu finanțare europeană nerambursabilă, în exercițiul financiar 2021 – 2027. Economisim astfel fondurile bugetului local.

MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC

Modernizăm transportul urban, prin achiziţionarea de vehicule ecologice şi„construim infrastructura necesară transportului public în municipiu.

REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR

Creştemperformanţaenergetică a blocurilor de locuinţeprintr-un program multianual de reabilitare termică, finanţatparţial cu fonduri europene.

PASAJ SUBTERAN PENTRU FLUIDIZAREA TRAFICULUI

Construim un pasaj subteran care va traversa Bulevardul Tudor Vladimirescu, din strada Smârdan către Bulevardul I. C. Brătianu, pentru decongestionarea circulației în cel mai mare nod de trafic din municipiu.

CONSTRUIREA DE CREȘE ȘI GRĂDINIȚE

Asigurarea de locuri suficiente în învățământul preșcolar rămâne un obiectiv important și pentru anii următori, în care ne propunem construirea a încă 1-2 creșe și grădinițe.

CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII

Crearea şi extinderea de trotuare, realizarea de spaţii dedicate pistelor de biciclete, amenajări urbane pentru pietoni, amenajarea de noi locuri de joacă moderneși terenuri de sport.

CENTRU MULTIFUNCȚIONAL

Construirea unui Centru Multifuncțional, de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor locale, regionale și transfrontaliere cu scopul de a facilita accesul firmelor la informații și oportunități de finanțare a afacerilor.

UN ORAȘ MAI SIGUR

Sisteme de supraveghere în toate spațiile publice: parcuri, piațete din cartiere, artere rutiere, pentru mărirea gradului de siguranță a populației pe teritoriul municipiului.

AMENAJAREA FALEZEI PORTUARE

Preluăm în administrare şi modernizăm, cu fonduri europene, Faleza din Portul Drobeta, de la Căpitănia Portului şi pânăla intrareaîn Şimian, cu amenajarea de locuri de relaxare, agrement şi acostare.

COMPLEX DE AGREMENT AQUA PARC

Funcţionalizarea ștrandului balnear Schela pe tot parcursul anului și realizarea aici a unui Complex de agrementAqua Parc.

VALORIFICAREA PATRIMONIULUI ISTORIC

Punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu „Ruinele bisericii medievale de la Drobeta Turnu Severin” și a întregului complex istorico-cultural din cadrul C.N. Traian, în parteneriat cu Consiliul Județean Mehedinți.

INVESTIȚII ÎN ZONA METROPOLITANĂ

Extindem Zona Metropolitană Drobeta Turnu Severin și realizăm proiecte de dezvoltare integrate, împreună cu localităţile componente. Direcţionăm investitori către localităţi care dețin suprafețe mari de teren disponibile, suficiente pentru nevoile unor companii mari.

REÎNFIINȚAREA FOTBAL CLUB DROBETA

După finalizarea unor obiective prioritare, a venit momentul să reînființăm o echipă de fotbal seniori, la nivelul municipiului Drobeta Turnu Severin. Vom realiza proiectul cu sprijinul Consiliului Județean.

* Pentru proiectele 2020-2024, o parte din imaginile prezentate sunt cu titlu de exemplificare.